Sędziowanie

W FC Polonii Berlin może każdy zostać sadzią kto ukończył czternasty rok życia i jest zameldowany w Berlinie.

Jako oficjalny arbiter masz ulgowe wstępy na Olimpijski Stadion w Berlinie i otrzymujesz za każdy przez ciebie gwizdany mecz wynagrodzenie pieniężne.

Wszyskie koszty pokrywa FC Polonia to znaczy kurs i egzamin poza tym pierwsze twoje wyposażenie.