Zarząd

Adrian Tomaszewski

Prezes

Tomasz Popławski

1. Wiceprezes

Marietta Zyzak

2. Wiceprezes

Bartosz Śnieżek

Sekretarz

Justyna Kluz

Skarbnik