Regulamin uczestnictwa w zajęciach Zumba-Online

  1. Zajęcia Zumba-Online organizowane są przez klub sportowy FC Polonia Berlin i odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom. Aplikacja Zoom jest darmowa i można ją pobrać na smartphona, tablet lub komputer.
  2. Za odpowiednie zainstalowanie, obsługę aplikacji Zoom i przygotowanie bezpiecznego miejsca do odbycia zajęć odpowiedzialni są uczestnicy kursu.
  3. Zumba-Online to zajęcia sportowe o zmiennej intensywności ćwiczeń, w których uczestniczyć mogą wyłącznie osoby nie miejące przeciwskazań do wykonywania aktywności sportowej. Jeśli uczestnicy kursu nie potrafią oszacować swojego stanu zdrowia, klub FC Polonia Berlin zaleca konsultację z lekarzem przed przystąpieniem do ćwiczeń. Za wszelkie szkody wynikające ze stanu zdrowia uczestników, czy nieodpowiedniego przygotowania miejsca do zajęć klub FC Polonia Berlin nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Uczestnictwo osób niepełnoletnich możliwe jest wyłącznie po nadesłaniu skanu pisemnej  zgody rodziców na adres mailowy vorstand@fc-polonia.com
  5. Voucher zakupiony w sklepie online upoważnia do jednorazowego uczestnictwa w kursie Zumba-Online i jego zakup nie jest związany z członkostwem w klubie. Zakupiony voucher i kod dostępu do zajęć nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Do udziału w kursie upoważnione są wyłącznie osoby, których dane wpisane zostały w procesie zakupu.
  6. Dane dostępu do zajęć Zumba-Online zostaną przesłane na maila podanego w procesie zakupu po dokonaniu wpłaty.
  7. Zwrot pieniędzy za zakup vouchera może nastąpić jedynie za zajęcia, które jeszcze się nie odbyły. Chęć zwrotu pieniędzy należy zakomunikować mailowo na adres vorstand@fc-polonia.com . Brak uczestnictwa w opłaconym kursie oraz słaba jakość połączenia internetowego uniemożliwiająca uczestnictwo nie upoważniają do zwrotu kosztów vouchera.
  8. Uczestnikom kursu zabrania się utrwalania, powielania i rozpowszechniania przebiegu kursu oraz danych osobowych pozostałych uczestników kursu.

FC Polonia Berlin e.V.